Јединица 8 - A memo submitted by the Egyptian embassy counselor in London about his meeting with the second secretary of South Korean embassy in London as the latter requested to join the NAM conference as an observer, August 18th - 19th, 1961.

Подручје идентификације

Сигнатура

EG EG F1-B6-8

Назив јединице описа

A memo submitted by the Egyptian embassy counselor in London about his meeting with the second secretary of South Korean embassy in London as the latter requested to join the NAM conference as an observer, August 18th - 19th, 1961.

Датум(и)

  • 1961-08-18 - 1961-08-19 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

4 sheets (textual)

Подручје контекста

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места