Јединица DZ/ AN/5M2/088/01/004 - Déclarations - The Belgrade conference of heads States and Government of Non –Aligned Countries from 1st to 6th September 1961

2019_06_12_15_12_410007 2019_06_12_15_12_410008 2019_06_12_15_12_410009 2019_06_12_15_12_410010 2019_06_12_15_12_410011 2019_06_12_15_12_410012 2019_06_12_15_12_410013 2019_06_12_15_12_410014 2019_06_12_15_12_410015 2019_06_12_15_12_410016
Резултати 1 до 10 од 14 Прикажи све

Подручје идентификације

Сигнатура

DZ 71/36 F1-F.1.2-DZ/ AN/5M2/088/01/004

Назив јединице описа

Déclarations - The Belgrade conference of heads States and Government of Non –Aligned Countries from 1st to 6th September 1961

Датум(и)

  • September, 1961 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

14 sheets

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Algeria 1961- 1999

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места