MGS-4838 - GROTE BUNDEL MGS 4838

ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_0001 ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_0002 ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_0003 ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_0004 ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_0005 ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_0006 ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_0007 ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_0008 ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_0009 ID-ANRI_ALSEC GROTE BUNDEL MGS_4838_00010
Резултати 1 до 10 од 505 Прикажи све

Подручје идентификације

Сигнатура

ID 15032 ID-ANRI Kartini--MGS-4838

Назив јединице описа

GROTE BUNDEL MGS 4838

Датум(и)

  • 1909 - 1916 (Стварање)

Ниво описа

Обим и носач записа

1 File Textual

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Opening of afternoon courses for indigenous women in six locations in Java and Madura (courses for indigenous women in Java and Madura)

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места