Јединица 16 - Sound recording of President Sukarno when he delivered his speech “To Build The World Anew” at the 15th United Nations General Assembly in New York. September 30, 1960.

Подручје идентификације

Сигнатура

ID 15032 F1-B3-16

Назив јединице описа

Sound recording of President Sukarno when he delivered his speech “To Build The World Anew” at the 15th United Nations General Assembly in New York. September 30, 1960.

Датум(и)

  • September 30, 1960 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 cassette

Подручје контекста

Назив/Име ствараоца архивске грађе

Биографија

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

List of Radio of the Republic of Indonesia (RRI)

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места