Јединица F.1.1-DZ/ AN/2G1/208/05/1.11 - Message from Mr.Elbaradei, President of the bar of the United Arab Republic, to the conference Chair of Non Aligned Countries about lawyers’ support to ensure world peace

2019_06_10_16_03_590034

Подручје идентификације

Сигнатура

DZ 71/36 F1-F.1.1-F.1.1-DZ/ AN/2G1/208/05/1.11

Назив јединице описа

Message from Mr.Elbaradei, President of the bar of the United Arab Republic, to the conference Chair of Non Aligned Countries about lawyers’ support to ensure world peace

Датум(и)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 sheet

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Provisional Government of the Algerian Republic 1958 – 1962

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места