Јединица 118.4.3 - President Sukarno delivered his "To Build The World Anew" speech on 15th United Nations General Assembly in New York.

President Sukarno was reading the speech_01

Подручје идентификације

Сигнатура

ID 15032 F1-B2--118.4.3

Назив јединице описа

President Sukarno delivered his "To Build The World Anew" speech on 15th United Nations General Assembly in New York.

Датум(и)

  • September 30, 1960 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 photo

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

List of Photo Archives Ministry of Information

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Напомена

Negative No. 118.4.3

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места