Јединица DZ/ AN/5M2/088/01/005 - Statement on the danger of war and an appeal for peace conference of the heads of state or government of Non Aligned Countries, from the 1st to 6th of September 1961

2019_06_12_15_12_410021 2019_06_12_15_12_410022 2019_06_12_15_12_410023 2019_06_12_15_12_410025 2019_06_12_15_12_410026 2019_06_12_15_12_410027 2019_06_12_15_12_410028 2019_06_12_15_12_410029 2019_06_12_15_12_410030 2019_06_12_15_12_410031
Резултати 1 до 10 од 18 Прикажи све

Подручје идентификације

Сигнатура

DZ 71/36 F1-F.1.2-DZ/ AN/5M2/088/01/005

Назив јединице описа

Statement on the danger of war and an appeal for peace conference of the heads of state or government of Non Aligned Countries, from the 1st to 6th of September 1961

Датум(и)

  • September, 1961 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

18 sheets

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Algeria 1961- 1999

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места