Фондови F2 - TANJUG (Telegraphic Agency of the New Yugoslavia)

Statue, located at the Star of Dedinje, symbolising the three principles of the Belgrade Conferen... Portal obelisk at the Square of the Defenders of Belgrade near the Mostar Junction View of the obelisk and the Boulevard of the Revolution Obelisk and flags of the participating countries at the Square of Marx and Engels Obelisk erected at the Square of Marx and Engels Arrival of the delegations to the Federal Assembly Flags of the participating countries on the masts outside the Federal Assembly building Citizens of Belgrade greeting the participants of the Conference Festive plateau in front of the building of the Federal Executive Council Participants of the Belgrade Conference
Резултати 1 до 10 од 61 Прикажи све

Подручје идентификације

Сигнатура

RS AJ-837 F1-F2

Назив јединице описа

TANJUG (Telegraphic Agency of the New Yugoslavia)

Датум(и)

  • 1944 - 2015 (Стварање)

Ниво описа

Фондови

Обим и носач записа

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места