Јединица F.1.1-DZ/ AN/2G1/208/05/1.14 - Télégram sent by Mrs Suzana BELINA, President of the Angolan Women’s Organization requesting at the Belgrade Non –Aligned conference for moral and material solidarity

2019_06_10_16_03_590039

Подручје идентификације

Сигнатура

DZ 71/36 F1-F.1.1-F.1.1-DZ/ AN/2G1/208/05/1.14

Назив јединице описа

Télégram sent by Mrs Suzana BELINA, President of the Angolan Women’s Organization requesting at the Belgrade Non –Aligned conference for moral and material solidarity

Датум(и)

  • September, 1961 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 sheet

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Provisional Government of the Algerian Republic 1958 – 1962

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места