Фондови B3 - Radio Republik Indonesia

Sound recording of President Sukarno when he delivered his speech  “To Build The World Anew” at t... Reel No.061_Pidato Bung Karno di PBB (30 September 1960) Reel No.062_Pidato Bung Karno di PBB  (30 September 1960)

Подручје идентификације

Сигнатура

ID 15032 F1-B3

Назив јединице описа

Radio Republik Indonesia

Датум(и)

  • 1960 (Сакупљање)

Ниво описа

Фондови

Обим и носач записа

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

List of Radio of the Republic of Indonesia (RRI)

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места