Јединица - Speech of Pres Sukarno at the UN R. Report news of the PPFN on the 15th United Nations General Assembly in New York and the translation from English to Indonesian of Sukarno's speech and the situation during the Meeting in New York on September 30, 1960. Duration: 00.05.06

Подручје идентификације

Сигнатура

Назив јединице описа

Speech of Pres Sukarno at the UN R. Report news of the PPFN on the 15th United Nations General Assembly in New York and the translation from English to Indonesian of Sukarno's speech and the situation during the Meeting in New York on September 30, 1960. Duration: 00.05.06

Датум(и)

  • September 30, 1960 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 Reel film, Durasi: 00.05.06, Black and White

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Report of the 15th UN General Assembly of the PPFN in the form of a translation of the contents of Bung Karno's speech and the atmosphere of the UN General Assembly in New York
In Reel this film shows the atmosphere of the 15th UN General Assembly and the welcome of President Sukarno's arrival in the United States. In this video, President Sukarno followed a series of events with US President Dwight Eisenhower and Prince Norodom Sihanouk of Cambodia and a dinner with delegates from the UN General Assembly. In this video, President Sukarno's early part of the speech was also presented at the 15th UN General Assembly.
In Reel this film shows the atmosphere of the 15th UN General Assembly and the welcome of President Sukarno's arrival in the United States. In this video, President Sukarno followed a series of events with US President Dwight Eisenhower and Prince Norodom Sihanouk of Cambodia and a dinner with delegates from the UN General Assembly. In this video, President Sukarno's early part of the speech was also presented at the 15th UN General Assembly.
In Reel this film shows the atmosphere of the 15th UN General Assembly and the welcome of President Sukarno's arrival in the United States. In this video, President Sukarno followed a series of events with US President Dwight Eisenhower and Prince Norodom Sihanouk of Cambodia and a dinner with delegates from the UN General Assembly. In this video, President Sukarno's early part of the speech was also presented at the 15th UN General Assembly.

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

  • Енглески

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Video and sound images are a bit clear

Информативна средства

List of PPFN Film Archives: Political Documenter Film Groups

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места