Јединица 22 - Prince Norodom Sihanouk, Prime Minister of Cambodi

Подручје идентификације

Сигнатура

RS AJ-837 F1-АЈ-837, KPR I-4-а/203-22

Назив јединице описа

Prince Norodom Sihanouk, Prime Minister of Cambodi

Датум(и)

  • 1961-09-04 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

24 sheets (textual)

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Cabinet of the President of the Republic, period 1953-1980

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Напомена

АЈ-837, KPR I-4-а/203

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места