Јединица 25 - Records of the talks between Josip Broz Tito, the President of Yugoslavia, with the Conference participant

Original Дигитални објект not accessible

Подручје идентификације

Сигнатура

RS AJ-837 F1-АЈ-837, KPR I-4-а/203-25

Назив јединице описа

Records of the talks between Josip Broz Tito, the President of Yugoslavia, with the Conference participant

Датум(и)

  • 1961-09-01 - 1961-09-06 (Стварање)

Ниво описа

Јединица

Обим и носач записа

1 file

Подручје контекста

Институција

Историјат фонда

Непосредни извор набавке

Подручје садржаја и структуре

Оквир и садржај

Вредновање, излучивање и рокови чувања

Допуне

Систем сређивања

Подручје услова приступа и коришћења

Услови приступа

Услови умножавања

Језик грађе

  • Српски

Писмо грађе

Напомене о језику и писму

Физичке особине и технички захтеви

Информативна средства

Cabinet of the President of the Republic, period 1953-1980

Подручје сродне грађе

Постојање и локације оригинала

Постојање и локације копија

Сродне јединице описа

Повезани описи

Подручје напомена

Напомена

АЈ-837, KPR I-4-а/203

Алтернативни идентификатор(и)

Приступне тачке

Предметне приступне тачке

Приступне тачке места

Приступне тачке назива/имена

Приступна тачка жанра

Подручје контроле описа

Идентификатор описа

Идентификатор установе

Правила и/или прописи употребљени

Статус

Ниво детаљности

Датуми стварања, ревизије, отписа

Језик(ци)

Писмо(а)

Извори

Дигитални објект (Главни документ) подручје права

Дигитални објект (Упутница) подручје права

Дигитални објект (Умањени приказ) подручје права

Подручје улазног инвентара

Повезане теме

Повезани људи и организације

Повезани жанрови

Повезана места